STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Rozšířený výpočet bodu zvratu

Bod zvratu (angl. BEP = break even point) je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, platí rovnost tržeb a nákladů. Při rozšířeném výpočtu bodu zvratu zahrnujeme do vzorce rovněž minimální zisk daný potřebami podniku (např. požadavkem akcionářů na dividendy či splátkami závazků).

Do příslušných polí formuláře doplňte hodnoty vztahující se k vaší firmě. Místo desetinné čárky používejte desetinnou tečku. Pole Příspěvek na úhradu fixních nákladů a Bod zvratu nevyplňujte, neboť tato pole budou dopočtena.

Fixní náklady:

Variabilní náklady na jeden produkt:

Prodejní cena jednoho produktu:

Očekávaný minimální zisk:

Příspěvek na úhradu fixních nákladů:

Bod zvratu (kritické množství produkce):


Formulář byl zpracován dle knihy Manažerská ekonomika autora Miloslava Synka.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.