STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt








Hodnocení likvidity

Likvidita, neboli schopnost firmy dostát svým závazků, je jednou z nejdůležitějších podmínek existence firmy. Níže uvedené ukazatele poměřují zůstatek oběžných aktiv, která je možné využít k úhradě závazků, vůči závazkům. To je zároveň i jejich nevýhodou, neboť likvidita více než na oběžném majetku závisí na budoucím cash flow.

Do formuláře doplňte hodnoty z příslušných řádků tiskopisu Rozvaha v plném rozsahu. Například označení Aktiva, C.IV. znamená řádek rozvahy na straně aktiv označený C.IV., tj. Krátkodobý finanční majetek. Anuity zahrnují část dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů, která bude splatná do jednoho roku.

Místo desetinné čárky používejte desetinnou tečku. Pole Běžná likvidita a další nevyplňujte, neboť tato pole budou dopočtena.

Hodnocení likvidity rovněž záleží na dalších skutečnostech, které nejsou zahrnuty do výpočtu, proto je nutné uvedené hodnocení posuzovat jako informativní.

Finanční majetek (Aktiva, C.IV.):

Krátkodobé pohledávky (Aktiva C.III.):

Zásoby (Aktiva, C.I.):

Krátkodobé závazky (Pasiva, B.III.):

Běžné bankovní úvěry (Pasiva, B.IV.2.):

Krátkodobé finanční výpomoci (Pasiva, B.IV.3.):

Anuity dl. závazků a dl. bank. úvěrů:

Běžná likvidita:

Pohotová likvidita:

Okamžitá likvidita:

Hodnocení běžné likvidity:

Hodnocení pohotové likvidity:

Hodnocení okamžité likvidity:


Formulář byl zpracován dle knihy Účetní data v rukou manažera autora Jaroslava Sedláčka.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.