STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Hodnota firmy

Hodnotu firmy lze spočítat různými způsoby. Jedním z nich je i metoda diskontovaného volného cash flow. Volný cash flow se obvykle počítá pro časové období pěti let, z údajů šestého roku se počítá perpetuita (věčná renta).

Do formuláře doplňte příslušné hodnoty.

EBIT je zisk před úroky a zdaněním a přibližně odpovídá provoznímu zisku. Diskontní sazbu stanovíte jako součet nákladů na kapitál firmy, tj. jako vážený průměr nákladů vlastní a nákladů na cizí (vypůjčený) kapitál, a rizikové prémie. Náklady vlastního kapitálu určíte jako výnos kapitálu požadovaný jeho vlastníky a náklady cizího kapitálu vypočtete jako průměrnou úrokovou míru vypůjčených cizích zdrojů.

Místo desetinné čárky používejte desetinnou tečku. Pole Současná hodnota volného CF, Současná hodnota věčné renty a Hodnota firmy nevyplňujte, neboť tato pole budou dopočtena.

Rok

EBIT

Odpisy

Investice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Daňová sazba (%):

Diskontní sazba (%):

Očekávané tempo růstu CF (%):

Současná hodnota volného CF (Kč):

Současná hodnota věčné renty (Kč):

Hodnota firmy (Kč):


Formulář byl zpracován dle knihy Účetní data v rukou manažera autora Jaroslava Sedláčka.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.