STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Hodnocení investic

Pro hodnocení efektivnosti investice je možné použít metodu čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta nebo doby návratnosti. Při jejich použití se vychází z následujících zjednodušujících předpokladů. Kapitál je půjčován i vypůjčován za stejnou úrokovou míru, budoucí výnosy (očekávaná hodnota cash flow v daném roce) se uskutečňují na začátku či na konci roku a metody nepočítají s rizikem, což znamená, že dosažení uvedených výnosů je jisté.

Do příslušných polí formuláře doplňte hodnoty vztahující se k vaší firmě. Diskontní sazbu stanovíte jako součet nákladů na kapitál firmy, tj. jako vážený průměr nákladů vlastní a nákladů na cizí (vypůjčený) kapitál, a rizikové prémie. Náklady vlastního kapitálu určíte jako výnos kapitálu požadovaný jeho vlastníky a náklady cizího kapitálu vypočtete jako průměrnou úrokovou míru vypůjčených cizích zdrojů.

Místo desetinné čárky používejte desetinnou tečku. Pole Současná hodnota a pole pod ním nevyplňujte, neboť tato pole budou dopočtena.

Počáteční investice:

Roční výnosy oddělené mezerou:

Diskontní sazba (%):

Počet let:

Současná hodnota:

Čistá současná hodnota:

Index výnosnosti:

Slovní hodnocení investice:

Vnitřní výnosové procento (%):

Doba návratnosti (v letech):

Poměr průměrného výnosu ku investici:


Formulář byl zpracován dle knihy Účetní data v rukou manažera autora Jaroslava Sedláčka.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.