STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

Manažerské informační systémy a jejich úloha v řízení podniku

Michal Kašík

V součastnosti je stále více kladen důraz na efektivní řízení společnosti. Společnosti jsou vedle zefektivnění výroby, snížení nákladů či zvýšení kvality produktů nuceny také analyzovat nové možnosti nebo získávat významná data nejen z vlastních, ale také z externích systémů. Manažerské informační systémy se tak stále více stávají nepostradatelnou součástí podnikových systémů a jejich úloha stále roste.

Pořízení open source produktů do společnosti snižuje počáteční náklady a stává se tak vhodným řešením především pro malé a střední společnosti, které mohou zvýšit rychlost návratnosti investic do těchto systémů – ROI (Return On Investment). Investicím se však samozřejmě společnost nevyhne, neboť je nutné započíst náklady na implementaci i při řešení vlastními silami, avšak takto je mohou výrazně snížit. Pro větší společnosti však cena open source systémů nehraje roli, protože vedle výše nákladů na analýzu a implementaci se výhoda open source vytrácí. Použítí open source právě v těchto společnostech se tak omezuje spíše na rozsáhlejší možnosti nastavení a úprav, kde proprietární systémy toto významně nepodporují.

V součastnosti lze použít open source ve společnosti od operačního systému např. Linux), přes kancelářské programy (OpenOffice.org) až po ERP systémy jako například OpenBravo. V případě manažerských informačních systémů (MIS) je situace jiná, v open source se vyskytují pouze ty, které pokrývají problematiku Business Intelligence. Open Souce Business Intelligence (OSBI) nástroje pokrývají především oblast transformace (ETL), datových skladů (DW), analýz (OLAP), dolování dat a reportování. Lze se tak setkat buď s jednotlivými nástroji nebo s kompletními balíky těchto nástrojů.

Druhá kapitola této práce uvede problematiku informačních systémů, MIS a zařazení problematiky business intelligence do podnikových informačních systémů. V této kapitole je dále uvedena architektura MIS, podnikových informačních systémů a komponent Business Intelligence.

Ve třetí kapitole je představena problematika open source, způsoby vývoje open source software a základní koncepty licencování těchto softwarových produktů.

Čtvrtá až osmá kapitola se zabývá jednotlivými komponentami MIS, kde na začátku kapitoly je uvedena problematika, řešená těmito komponentami, v závěru každé kapitoly jsou uvedeny vybrané open source produkty vhodné k řešení dané problematiky, tabulkové srovnání těchto produktů je uvedeno v příloze 1. Výběr komponent do tohoto srovnání byl závislý hlavně na existující alespoň základní dokumentaci v anglickém popř. českém jazyce a možnosti podpory alespoň pomocí diskuzních fór. Díky tomuto omezení tak nebylo do srovnání zařazeno několik zajímavých produktů, které však pro implementaci z těchto důvodů jsou nepoužitelné.

Devátá kapitola se zabývá celými balíky komponent pro řešení problematiky BI, které obsahují vlastní server a dále většinou převzaté komponenty z předchozích kapitol. Výběrem z těchto balíků pak byl realizován MIS pro vybranou společnost. Jelikož nemusí právě všechny komponenty v těchto balících vyhovovat našim potřebám, lze, je-li to možné, je nahradit některou z komponent uvedených v předcházejících kapitolách.

V desáté kapitole je popsána vybraná společnost, ve které je navrhovaný systém implementován. Dále je zde popis realizace, včetně požadavků na systém a architektury.

V závěru je zhodnocena realizace pomocí zvoleného produktu a připomínky k samotnému vývoj produktu.

Příloha 1 obsahuje srovnání vybraných aplikací formou grafu a hodnocení, příloha 2 obsahuje fyzický model zdrojové databáze a schémata konfiguračních souborů

Kompletní práce Michala Kašíka je možné si stáhnout ve formátu PDF.

Zpět na seznam článků.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.