STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

Jak zvítězit nad konkurencí

Radek Jonáš

V současném světě, kde nabídka výrazně převyšuje poptávku, musí každá firma své zákazníky přesvědčit, že právě její nabídka je pro ně nejlepší. Musí tedy přesně vědět, co je tím pomyslným jazýčkem na misce vah, který přesvědčí zákazníka, aby se rozhodl pro její nabídku.

Právě získání konkurenční výhody je podstatou strategického řízení. Typickým odvětvím, které si většina lidí při vyslovení pojmu strategie představí, je vojenství. Zde jeden subjekt získává svoji konkurenční výhodu vždy na úkor druhého subjektu nebo subjektů. Obdobně i v současném podnikání musí firma zvítězit nad ostatními konkurenty, aby zákazník utratil své omezené prostředky právě za její nabídku.

Podstatou strategického řízení je určení strategického cíle a definice jednotlivých strategií – cest, které k uvedenému cíli vedou. Je to stejné, jako při plánování turistického výletu. Nejprve určíme cíl, k němuž se chceme dostat, a potom z mnoha možných cest zvolíme nejvhodnější trasu, která nás k cíli dovede.

Mezi typické strategické cíle patří zejména ziskovost firmy, růst firmy a jejího majetku, podíl na trhu nebo ovládnutí určitého segmentu.

Vedení firmy následně definuje, jakým způsobem dosáhnut strategických cílů. Určí jednotlivé strategie.

Klasik strategického řízení Michael E. Porter uvádí, že firmy mohou získat konkurenční výhodu buď tím, že mají nižší náklady než konkurence a že tak mohou nabídnout produkty a služby levněji, nebo tím, že nabízí odlišné produkty a služby, za které si zákazník rád připlatí. Firma se proto musí rozhodnout pro jednu ze dvou strategií – pro odlišení nebo pro nízké náklady – a uvedenou strategii potom může aplikovat na celé odvětví nebo třeba jen na vybraný segment zákazníků.

Autoři strategie modrého oceánu W. Chan Kim a Renée Mauborgne na rozdíl od Portera prosazují myšlenku, že firma si nemusí vybírat mezi výše uvedenými dvěma klasickými strategiemi, ale že by měla usilovat zároveň o odlišení i o nízké náklady. Takto si může vytvořit svůj svrchovaný a nedotčený konkurenční prostor, kde ji nebudou ostatní konkurenti ohrožovat.

Protože odlišení s sebou většinou nese vyšší náklady, musí vedení firmy rozhodnout, které parametry produktu nebo služby jsou pro úspěšný prodej naprosto nezbytné, které je nutné pro odlišení doplnit, rozšířit nebo pozvednout a které je možné opustit či ponížit tak, abych došlo k úspoře nákladů.

V případě, že vedení firmy rozhodlo správně a firma začne naplňovat zvolenou strategii, měla by oproti svým konkurentům získat důležitou konkurenční výhodu.

Zpět na seznam článků.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.