STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

Tvorba strategie v kostce

Radek Jonáš

Když se řekne strategie, většina manažerů si představí rozsáhlý dokument se složitými a nudnými analýzami, jejichž praktické využití není příliš velké. Aby však strategie sloužila svému účelu, musí být právě naopak velmi srozumitelná, lehce uchopitelná všemi pracovníky a musí poskytovat odpověď na jednu základní otázku. Jak a čím budeme konkurovat a jak si naši konkurenční výhodu udržíme?

Návod, jehož praktickým výstupem je strategie, která splňuje výše uvedené požadavky, podává Jack Welch v knize Cesta k vítězství (Pragma 2005). Uvedený postup prakticky aplikoval při svém působení ve funkci výkonného ředitele General Electric. Postup pracuje s pěti základními otázkami, na které musí správně zpracovaná strategie poskytovat odpovědi.

První tři z nich se týkají popsání současného stavu, ve kterém se firma nachází, a také jeho dosavadního vývoje.

Odpověď na otázku „Jak vypadá hřiště teď?“ popisuje, kdo jsou naši konkurenti, jaké mají podíly na trhu, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, jaké nabízí produkty a jaké jsou výhody a nevýhody těchto produktů. Stejně tak by odpověď měla popisovat současné požadavky našich zákazníků, jejich silné a slabé stránky i způsoby jejich nákupu. Analýza by tak měla komplexně shrnout charakteristiky tří základních kamenů trhu – konkurentů, produktů a zákazníků.

V odpovědi na otázku „Čeho dosáhla konkurence?“ musíme popsat kroky, které udělala konkurence, aby změnila situaci na trhu ve svůj prospěch. Především se musíme zaměřit na uvedení nových výrobků, využívání nových technologií i vstupu nových konkurentů na trh.

Třetí otázka „Čeho jsme dosáhli?“ nás nutí zamyslet se nad tím, co jsme v uplynulém období udělali pro posílení naší konkurenceschopnosti. Zhodnotit, co se nám povedlo i nepovedlo a co případně vedlo k oslabení naší konkurenční pozice.

Další dvě otázky zaměřují naši pozornost do budoucna.

Otázka „Co je za rohem?“ nás nutí se zamyslet nad tím, čím se cítíme v budoucnu ohrožení. Co by mohli naši konkurenti udělat, aby naši tržní pozici oslabili. Zaměřit se musíme zejména na to, jaké nové produkty, technologie, prodejní kanály, fůze či spolupráce konkurentů by se mohly objevit.

Poslední otázka „Jaký je náš vítězný krok?“ nás musí nasměrovat k tomu, co je potřeba udělat pro to, abychom naši současnou konkurenční pozici a výhodu nejen udrželi, ale především posílili. V rámci odpovědi na tuto otázku se musíme zamyslet i nad tím, co podniknout pro to, aby náš zákazník byl v budoucnu ještě věrnější a loajálnější než dosud.

Dokument, který tímto postupem vznikne, nám podává stručný, ale výstižný popis aktuální situace, ve které se z hlediska konkurenceschopnosti nacházíme, a zároveň nám poskytuje návod, jak naši konkurenční pozici zlepšit. Vzhledem k jednoduchosti otázek jsou strategické závěry snadno uchopitelné pracovníky ze všech organizačních úrovní. To usnadní i praktickou realizaci strategie.

Zpět na seznam článků.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.