STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

O krizovém řízení

Radek Jonáš

Na otázky zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz Zdeňka Veseckého týkající se krizového řízení odpovídal dne 5. června 2013 Radek Jonáš.

1. Jak by měla firma postupovat v případě, že jí hrozí bankrot? Jaké jsou základní body krizového řízení firmy?

Pokud již firmě hrozí bankrot, dá se říci, že je skoro pozdě. Symptomy blížící se krize se objevují poměrně brzy a již v této chvíli by je měl management firmy začít řešit.

V případě, že firmě již hrozí bankrot, je potřeba zvážit, zdali firma dokáže generovat peníze. Jestliže ne, s největší pravděpodobností nemá její záchrana smysl. Jedním z možných řešení této situace může být kromě likvidace firmy i její prodej nebo spojení s úspěšnějším konkurentem. V případě, že firma generuje dostatečné cash flow, je potřeba nastartovat krizový plán.

Zajistit tržby a jejich včasnou úhradu, soustředit se na hlavní byznys a jeho maximálně průhledné a efektivní fungování, ořezat neefektivní náklady a to včetně personální reorganizace. Jedním z klíčových úkolů managementu je nastavení krizového systému řízení, což obnáší jeho centralizaci, direktivní styl vedení a výrazné zúžení řídící struktury po dobu než bude krize překonána. Management musí s touto zásadní změnou zaměstnance seznámit a vysvětlit jim důvody, které k tomu vedou. Taktéž musí zaměstnancům představit a především je získat pro svoji novou vizi a firemní cíle a popsat cestu, kterou se firma musí ubírat, aby stanovené cíle naplnila.

Důležité je i jednání s věřiteli a obchodními partnery. Management je musí seznámit s aktuální situací firmy a především s plánem řešení krize, který zabezpečí, že o své pohledávky nepřijdou. Rovněž je možné paralelně jednat s bankami o možném úvěru či s potencionálními investory, kteří by mohli vstoupit do firmy a poskytnout jí potřebné cash flow.

2. Je lepší v tu chvíli hledat úspory nebo se snažit více investovat?

Firma zejména potřebuje zajistit cash flow pro svůj chod. To znamená maximálně se soustředit na obchod a vymáhání pohledávek, zjednodušit jádro byznysu a ořezat všechny zbytečné náklady a výdaje.

3. Jak o hrozbě bankrotu mluvit se zaměstnanci a obchodními partnery?

Vždy otevřeně popsat současnou situaci, aby se zamezilo "fámám", které by mohly firmu poškodit. Především zaměstnancům je potřeba předložit plán, jak z krize ven. Všichni musí vědět, že to nebude jednoduché, ale že to je možné zvládnout. Stejně tak obchodní partneři musí vědět, že se nemusí bát s firmou obchodovat, protože management udělá vše proto, aby krizi překonal.

4. Měla by mít firma vypracovaný krizový plán? Kdy a jak ho sestavovat?

Dle mého názoru je vhodné připravit si předem, pro případ nouze, seznam bodů, na které by management v případě krize, kdy není mnoho času na uvažování, neměl zapomenout. Je možné například již mít předjednaný kontokorentní úvěr pro překonání nedostatku financí, kontakt na potencionálního investora, který má zájem o vstup do firmy, procesní model jádra firemního byznysu, hrubý seznam zbytného majetku a zásob, které je možné v případě nouze odprodat apod. Je rovněž vhodné mít předem promyšlenu případnou reorganizaci a vědět, kteří zaměstnanci jsou klíčoví pro zajištění základních firemních procesů.

5. V čem mohou firmě pomoci specialisté na krizové řízení?

Specialisté na krizové řízení mohou vnést do chaosu, do rychlých rozhodnutí z nedostatku času a do "provozní slepoty" současného managementu řád a systematičnost postupu. Protože mají zkušenosti s řízením, mohou management vést a pomoci mu i při jednání se zaměstnanci, obchodními partnery nebo věřiteli a bankami. Vzhledem ke svým zkušenostem mohou managementu pomoci předejít i mnohým chybným rozhodnutím. Například, když management firmy hodlá propustí klíčové zaměstnance nebo chce odprodat majetek, který bude v budoucnosti potřebovat pro zajištění své produkce.

6. Jaké je procento úspěšnosti záchrany?

Různé. Záleží na tom, zdali je firma záchrany schopná a zdali za záchranu stojí. Podstatné rovněž je, zdali její management krizové řízení zvládne. Zda firma generuje dostatečné cash flow a zda nejsou peníze nesmyslně vydávány. Zda management zvládne krizi a její řešení správně komunikovat směrem k vnitřnímu i vnějšímu zákazníkovi. Proměnných, které hrají ve prospěch či neprospěch firmy, je v tomto případě mnoho a pokud firma neuspěje, může to být z různých důvodů.

Odpovědi na otázky použil Zdeněk Vesecký, zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz, při zpracování článku Hrozí vám bankrot? Poradíme, jak z toho ven.

Zpět na seznam článků.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.