STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

Jak se dělal management v 15. století aneb poučme se od husitů

Radek Jonáš

Myslím si, že je škoda, když rady pro naše podnikání čerpáme zejména z cizích zdrojů a to, i když bychom se mohli poučit z vlastní minulosti. Strategie a řízení dominovaly odjakživa zejména ve vojenství. Proto jsem si vybral období husitství, kdy naše vojenství udávalo Evropě směr.

Jan Žižka

S lehkou nadsázkou a se zaměřením na řízení lidí rozeberu text jednoho z nejznámějších husitských bojových chorálů Ktož jsú boží bojovníci. To proto, že chorál měl vojskům dodávat odvahu a připomínat jim základní myšlenky i pravidla.

Nejprve vždy uvedu hlavní myšlenku důležitou pro řízení lidí a následně ji budu demonstrovat na citaci z písně.

V první řadě musíme dát lidem pocit výjimečnosti a sounáležitosti s vojskem či firmou.

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,

Dále nastavíme vizi a poskytneme jim vítěznou strategii, jak se k požadovanému cíli dostat.

prostež od boha pomoci
a úfajte1 v něho,
že konečně vždycky s ním svítězíte.

Informujeme naše lidi o tom, jaký budou mít z naplnění cíle prospěch. Musíme vše pořádně vysvětlit a dát si záležet na tom, aby všichni věděli, co je důležité.

Kristusť vám za škody stojí,
stokrát viec slibuje,
pakli kto proň život složí,
věčný mieti bude;
blaze každému, ktož na pravdě sende2.

Protože cesta k cíli není jednoduchá, musíme lidem neustále dodávat odvahy a stále připomínat, co je pro nás důležité.

Tenť pán velíť se nebáti
záhubcí tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Vyzdvihněme jednotlivé lidi a jejich profese, aby cítili, že jsou pro nás důležití, a zdůrazněme jim, co od nich očekáváme.

Protož střelci, kopiníci
řádu rytieřského,
sudličníci a cepníci
lidu rozličného,
pomnětež3 všichni na pána štědrého!

Připomeňme, jaké chování a jednání je pro nás správné a optimální.

Nepřátel se nelekajte,
na množstvie nehleďte,
pána svého v srdci mějte,
proň a s ním bojujte
a před nepřátely neutiekajte!

Nezapomínejme ani na důležitost středního managementu. Připomínejme lidem i manažerům, že právě na nich stojí náš úspěch.

Dávno Čechové řiekali
a příslovie měli,
že podlé dobrého pána
dobrá jiezda4 bývá.

Zároveň musí lidé vědět, co je nesprávné chování, kterému by se měli vyhýbat, a proč.

Vy pakosti5 a drabanti6,
na duše pomněte,
pro lakomstvie a lúpeže
životóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte!

Zdůrazněme, že lidé musí dbát pokynů vedení, pomáhat si navzájem, pracovat pro tým a táhnout za jeden provaz.

Heslo všichni pamatujte,
kteréž vám vydáno,
svých hauptmanóv7 pozorujte8,
retuj9 druh druhého10,
hlediž a drž se každý šiku svého!

Kolektiv musíme neustále stmelovat třeba i firemními hesly a pokřiky.

A s tiem vesele křikněte
řkúc: Na ně, hr na ně!
Bran11 svú rukama chutnajte12,
bóh pán náš, křikněte!

Tolik tedy management v kostce, resoektive v písni. Je možné, že jsem některé aspekty obsažené v písni opomněl zmínit, proto se těším na vaše postřehy.


Autor je CFO ve společnosti STORMWARE s.r.o. a zároveň provozuje svoji poradenskou praxi v rámci www.strateg.cz.


Použité zdroje


Zpět na seznam článků.Poznámky pod čarou

1 Doufat, spoléhat
2 Pro pravdu zemře
3 Pamatovat
4 Válečná výprava
5 Záškodníci
6 Pěšáci
7 Velitelé, náčelníci
8 Řídit se pokyny
9 Chránit, pomáhat
10 Navzájem
11 Zbraň
12 Zkoušet

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.